RU                   rtists

              enres

            ale/Buy paintings

            ervices

              rticles

               inks

             ontacts


Zabashta Vassiliy Ivanovich
1918 - 2016

To make a picture larger, click it


"Vasyl Zabashta". Painting.
"Maysternya knygy", Kyiv, 2008

price on requestExhibition of worksZabashta V.I. :: Founders of Kyiv-Mohyla Academy ::
1991-2005, 195х130, oil on canvas

Zabashta V.I. :: The song is an old willow ::
2008, 77,5х100,5, oil on canvas


Zabashta V.I. :: Folk tunes. Mykola Lysenko listening to Lesya Ukrainka ::
1962, 87х85, oil on canvas

Zabashta V.I. :: With the book. Portrait of his son Rostislav ::
1974, 100х110, oil on canvas


Zabashta V.I. :: Ayu-Dag ::
1988, 59,5х89, oil on canvas

Zabashta V.I. :: Struggle and will overcome ::
1996, 68,5х88,5, oil on canvas


Zabashta V.I. :: The revived church. Sedniv ::
1995, 60х85, oil on canvas

Zabashta V.I. :: Deshkiv bows ::
2007, 65х80, oil on canvasNostalgie © 2011
Designed by Devinora