удожники

                  анры

              родажа

                слуги

            татьи

             сылки

              онтакты


            татьи

Полтавский государственный художественный музей. Каталог


Публикуется по изданию: Полтавський державний художній музей. Каталог — Відповідальний редактор директор музею О. Литвинова. — Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури. 1958

Публикация осуществлена совместно с Полтавским художественным музеем (галереей искусств) имени Николая Ярошенко к 95-летию со дня основания музея.

Сканирование и перевод в html-формат: Артем и Борис Тристановы. Содержание продублировано в начале публикации.

ЗМІСТ

 

Стор.

Вступ

3

Пояснення до каталога

5

Російське та українське мистецтво другої половини XVIII, XIX
та початку XX століття.

Живопис

9

Графіка

21

Скульптура

25

Радянське образотворче мистецтво.

Живопис

29

Графіка

35

Скульптура

44

Західноєвропейське мистецтво XVI, XVII, XVIII та XIX століть.

Живопис

49

Графіка

52

Скульптура

54

   

Алфавітний покажчик художників

55

Список ілюстрацій

61

Міністерство культури Української РСР

 

Полтавський

державний художній

музей

Каталог

 

Державне видавництво образотворчого мистецтва

і музичної літератури

Київ 1958

 

Відповідальний редактор

директор музею

О. Литвинова

 

 

Каталог склали наукові співробітники

Полтавського державного художнього музею:

П. Горобець, А. Непом'яща, Н. Хазова.

 

3

ВСТУП

Державну картинну галерею, тепер – Полтавський державний художній музей, організовано в 1919 році.

В основу його була покладена велика і цінна збірка робіт відомого художника-передвижника М. О. Ярошенка, який народився і провів юнацькі роки в Полтаві, а наприкінці життя заповідав свої твори рідному місту.

Ця збірка складалася з великого числа картин та етюдів М. О. Ярошенка, 23-х його альбомів з рисунками олівцем та значної кількості творів російських художників-передвижників.

У музеї зібрані твори видатних російських та українських художників дореволюційного періоду та реалістичні твори ряду майстрів західноєвропейського мистецтва XVII–XIX ст.ст., які до Великої Жовтневої соціалістичної революції знаходились у приватних збірках на Полтавщині.

Збірка музею систематично поповнюється зразками класичної мистецької спадщини і творами радянських художників

Експозиція музею складається з розділів: російського та українського мистецтва другої половини XVIII, XIX та початку XX ст.ст., радянського образотворчого мистецтва та зарубіжного мистецтва XVII–XIX ст.ст. Крім того, в музеї експонуються пересувні, обласні та персональні художні виставки.

В розділі російського та українського образотворчого мистецтва дореволюційного періоду представлені твори видатних художників-реалістів другої половини XIX ст. роботи І. Ю. Рєпіна, В. І. Сурікова, В. М. Максимова, К. А. Савицького, В. Д. Полєнова, І. І. Шишкіна, І. І. Левітана, М. Н. Дубовського та інших.

Особливе місце в експозиції займають твори художника М. О. Ярошенка (понад 50 експонатів). Вони розташовані в окремому залі. Серед них найбільш визначні: автопортрет художника, портрети В. Г. Успенської, С. М. Амосова, П. С. Соловйової, етюд до картини «Ув'язнений», картина «В горах Кавказу» та численні етюди, створені Ярошенком під час перебування на Кавказі та подорожей у південні країни.

4

Один з основоположників Товариства передвижників художник Г. Г. Мясоедов, який жив і працював останні роки свого життя у м. Полтаві, також представлений в експозиції кількома творами.

Українське мистецтво другої половини XIX ст. представлено творами художників: К. О. Трутовського, С. І. Васильківського, П. О. Левченка, М. С. Ткаченка, Г. І. Цисса та роботами скульптора Л. В. Позена.

Розділ радянського образотворчого мистецтва складається з творів, які здебільшого належать до 1940–1950 рр.

Станкова та книжкова графіка представлена в експозиції зразками різноманітної техніки графічного мистецтва: творами видатних майстрів радянського мистецтва М. М. Жукова та Є. А. Кібрика, заслуженого діяча мистецтв РРФСР – П. В. Васильєва, художника В. С. Сварога, народного художника СРСР О. О. Шовкуненка, заслужених діячів мистецтв УРСР М. Г. Дерегуса та О. С. Пащенка, художника В. Ф. Мироненка та інших.

До розділу зарубіжного мистецтва включені окремі твори художників-реалістів італійської, фламандської, голландської, французької та німецької шкіл XVII–XIX ст.ст.

В текст цього каталога увійшли основні твори живопису, графіки та скульптури, що належать музею і складають його постійну експозицію.

5

ПОЯСНЕННЯ ДО КАТАЛОГУ

При користуванні цим каталогом слід мати на увазі:

1. В кожному розділі експозиції прізвища художників розміщені за алфавітом по видам мистецтва: живопису, графіки та скульптури.

2. Твори художника М. О. Ярошенка, експоновані в окремому залі, в каталозі подані в хронологічній послідовності.

3. Дати, зазначені в каталозі після прізвищ художників, визначають роки їх життя.

4. Коли відома дата написання твору, то вона зазначена після його назви.

5. Цифри зі знаком «х» між ними визначають розмір твору в сантиметрах, перша цифра – висоту, друга – ширину.

6. В опису творів скульптури третя цифра визначає глибину.

7. При описанні гравюри визначені розміри відбитка.

8. При відтворенні підписів та написів зберігається авторська транскрипція.

9. Цифра, що знаходиться в. квадратних дужках, зазначає номер, під яким твір записано до інвентарю Полтавського державного художнього музею.

6

В КАТАЛОЗІ ПРИЙНЯТІ ТАКІ СКОРОЧЕННЯ:

П. – Полотно

Д. – Дерево

К. – Картон

Пап. – Папір

О. – Олія

Акв. – Акварель

Олів. – Олівець

Графіт. – Графітний

Іт. – Італійський

Кольор. – Кольоровий

Накл. – Наклеєний

П. К. О. – Полотно, картон, олія

Р. – Рік

Ст. – Століття

Нар. – Народився

Пом. – Помер

Мал. – Малюнок

Тонов, – Тонований

Ліногр. – Ліногравюра

7

 

РОСІЙСЬКЕ ТА УКРАЇНСЬКЕ

МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII, XIX

ТА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

 

8

 

9

ЖИВОПИС

Айвазовський (Гайвазовський), Іван Костянтинович. 1817–1900.

Море вночі. 1846 р.

Д., о. 18х25. Справа внизу підпис-монограма: И. А. 1846.

На звороті напис: Капнист

[ж–127]

 

Архипов, Абрам Юхимович. 1862–1930.

В 1927 році художнику було присвоєно звання народного художника республіки.

Пастух. Етюд. 1887 р.

П., о. 53х41,5. Зліва внизу підпис: А. Архипов.

На звороті, внизу, на підрамнику напис: Села Спасъ-Клепеки Рязанской губ. пастух Василий Ко...ачаев. Этюд Абрама Ефимовича Архипова. 1887

[ж–110]

 

Богданов-Бєльський, Микола Петрович. 1868–1945.

Старенька з грибами. 1911 р.

П., о. 120х84,5.

Справа внизу підпис: Богдановъ-Бѣльскій

[ж–136]

 

Боголюбов, Олексій Петрович. 1824–1896.

Казань.

П., о. 35x57,5.

Справа знизу підпис: А. Боголюбовъ, зліва внизу напис: Казань 22 м.

[ж – 154]

10

Боровиковський, Володимир Лукич. 1757–1825.

Портрет князя Олександра Андрійовича Безбородька (1747–1799).

П., о. 30х25,5.

[ж–131]

 

Бялиницький-Біруля, Вітольд Каетанович. Нар. 1872 р.

Народний художник РРФСР і БРСР. Дійсний член Академії художеств СРСР.

Зимовий пейзаж. 1912 р.

П., о. 58х71. Справа внизу підпис: Бялыницкій-Бируля 1912

[ж–156]

 

Верещагін, Петро Петрович. 1836–1886.

Ріон.

П., о. 35,5х71. Зліва внизу підпис: П. Верещагинъ. Справа внизу напис: Ріонъ

[ж–126]

 

Галімський, Владислав Михайлович. 1860–1928 (?).

Дощ у степу.

П., о. 67х126. Справа внизу підпис: В. Галимскій

[ж–183]

 

Галкін, Ілля Савич. 1860–1916.

Портрет художника Володимира Гавриловича Казанцева (1848–1902). 1893 р.

П., о. 64х53. Справа вгорі підпис: И. Галкинъ. 1893.

[ж–172]

 

Ге, Микола Миколайович. 1831–1894.

Мармурова пильня у Каррарі. 1868 р.

П., о. 36,5х50.

[ж–140]

 

Гольпейн, Генріх. Нар. у 1810-х роках–пом. після 1858 року.

Працював на Україні у 1840–1858 рр.

Портрет Ламсдорф-Галаган.

П., о. 70х60.

[ж–260]

 

Грузинський, Петро Миколайович. 1837–1892 (?).

Розвідка козаків. 1879 р.

П., о. 31х38. Зліва внизу підпис: П. Грузинс... Справа внизу дата: 1879

[ж–158]

11

Дубовський, Микола Никанорович. 1859–1918.

Притихло. 1890. 1-й варіант картини «Притихло» 1890 р., яка знаходиться у Державному російському музеї.

П., о. 55х93,5. Справа внизу підпис: Н. Дубовской 90

Повторення картини 1890 р. знаходиться у Державній Третьяковській галереї, варіант-повторення 1912–1915 років – у Куйбишевському обласному художньому музеї.

[ж–117]

Море. Етюд. 1894 р.

П., о. 27,5х37,5. Зліва внизу підпис: Н. Дубовской

[ж–120]

   

Казанцев, Володимир Гаврилович. 1848–1902.

Листопад. 1894 р.

П., о. 110х200. Справа внизу підпис: В. Казанцев

[ж–165]

Храмове свято в Чернігівській губернії. 1897 р.

П., о. 98х160. Справа внизу підпис: В. Казанцевъ 97

[ж–164]

На сінокіс. 1897–1898 рр.

П., о. 55х81,5. Справа внизу підпис: В. Казанцевъ

[ж–166]

   

Ківшенко, Олексій Данилович. 1851–1895.

Собака.

Етюд до картини «На псарні» 1884 р., яка знаходиться у Харківському державному музеї образотворчого мистецтва.

П., о. 18х20. Зліва вгорі напис: «Лордъ (Англійская)»

[ж–115]

   

Левітан, Ісаак Ілліч. 1861–1900.

Весна. Етюд. 1892 г.

К., о. 16,5х20,5. Справа внизу напис: «Глубокоуважаемой М. П. Ярошенко – И. Левитан 92».

[ж–129]

Водяний млин. Етюд.

К., о. 15х26.

[ж–128]

 

Левченко, Петро Олексійович. 1859–1917.

За шитвом.

П., о. 37,5х50,5. Зліва внизу підпис: П, Левченко.

[ж–146]

12

Максимов, Василь Максимович. 1844–1911.

З дипломом. 1890 р.

П., о. 67х54,5. Справа внизу підпис: В. Максимовъ 1890

[ж–108]

Старий. Етюд.

П., о. 26 5х22. Зліва посередині підпис: В. Максимовъ. На звороті напис: Многоуважаемому Николаю Александровичу Ярошенко от Максимова 1882 г. март 12

[ж–107]

 

Маковський, Володимир Єгорович. 1846–1920.

Українка. 1883 р.

П., о. 40х32. Справа вгорі підпис: В. Маковскій 1883

[ж–149]

Старий. Іван Михейович Чекалін. (1828–1910 р.).

Д., о. 41х27 Справа внизу підпис: В. Маковскій 1910

[ж–148]

 

Марков, Олексій Тарасович. 1802–1878.

Професор Академії художеств.

Сироти на кладовищі. 1839 р.

П., о. 198х149. Справа внизу підпис і дата. «183... Алексій...»

[ж–2549]

 

Мясоєдов, Григорій Григорович. 1835–1911.

На шляху до знання. 1904 р.

П., о. 60х44. Справа вгорі підпис-монограма: Г. М.

[ж–72]

Скелі над морем. Етюд. 1886 р.

Залізо, о. 15х36.

[ж–75]

Старий з книгою. Етюд. 1902 р.

Фанера, о. 34х27. Зліва внизу підпис: Мясоѣдовь. На звороті напис: Г. Мясоѣдовь 1902

[ж–70]

Бузок. Етюд.

П., о. 52х37. Зліва внизу підпис: Г. Мясоѣдовъ

[ж–67]

Портрет старої з яблуком. Етюд. 1904 р.

Фанера, о. 33,5х27. Зліва внизу дата та підпис: 1904 Г. М.

[ж–69]

Стежка у садку.

К., о. 27,5х41,5. Справа внизу підпис: Г. М.

[ж–63]

13

У садку.

К., о. 48х32,5. Справа  внизу підпис: Гр. Мясоѣдовъ

[ж–66]

Біля берега. Етюд.

Залізо, о. 16,7х36,3.

[ж–64]

Водопад Учан-су. 1899 р.

П., о. 57,5х40.

[ж–65]

 

Нестеров, Михайло Васильович. 1862–1942.

Заслужений діяч мистецтв РРФСР, лауреат Сталінської премії.

Портрет художника Миколи Олександровича Ярошенка (1846-1898). 1897 р.

П., о. 55х65. Зліва внизу підпис: М. Нестеровъ 97

[ж–121]

 

Невідомий художник. Перша половина XIX ст.

Портрет Гогель.

Залізо, о. 13,5х9,5. Овал. На звороті напис: «Гогель».

[ж–138]

 

Невідомий художник. XVIII ст.

Жіночий портрет.

П., о. 58х48.

[ж–150]

 

Невідомий художник. XIX ст.

Портрет Петра Федоровича Ладигіна. 1820-ті роки.

Цинк, о. 6,5х5,5. Овал. Внизу напис Петръ Федоровичъ Ладыгинъ, дедъ Е. И. Скаржинской по матери (Тверск. губ.) Писанъ в 1820-х гг.

[ж–139]

 

Остроухов, Ілля Семенович. 1867–1929.

Вечір.

П., о. 61,5х89.

[ж–133]

Сіверко.

Етюд до картини «Сіверко» 1890 р., яка знаходиться у Державній Третьяковській галереї.

П., о. 38,5х45.

[ж–134]

 

Перов, Василь Григорович. 1833–1882.

Портрет артиста Прова Михайловича Садовського (1818–1872).

П., о. 47,5х38. На звороті напис: Садовскій Провъ Мих. Актеръ 1818–1872 писалъ художникъ Перовъ.

[ж–178]

14

Писемський, Олексій Олександрович. 1859–1913.

У лісі.

П., о. 53,5х36. Справа внизу підпис: А. Писемскій

[ж–141]

 

Полєнов, Василь Дмитрович. 1844–1927.

В 1926 році художнику було присвоєно звання народного художника республіки.

Портрет селянина Лекало. Етюд. 1887 р.

Д., о. 34х24. Зліва внизу підпис: Полѣновъ. Справа внизу дата: 87, на звороті напис: Глубокоуважаемому товарищу Николаю Александровичу Ярошенко от В. Полѣнова 1887 (Старик Лекало Олонецкой губ. Ладейно-Пойского уѣзда Илюченского погоста).

[ж–103]

Осінь в Абрамцеві. 1887 р.

Етюд до картини «Осінь в Абрамцеві» 1890 р., яка знаходиться в Державному музеї ім. В. Д. Полєнова.

П., о. 27,5х43. Зліва внизу підпис: В. Полѣновь 87. На звороті напис: Николаю Александровичу Ярошенко от Полѣнова.

[ж–104]

Голова Христа. 1885–1886.

Етюд до картини «Христос та грішниця» 1887 р., яка знаходиться у Державному російському музеї.

П., о. 41х36.

[ж–105]

Генісаретське озеро. 1882 р.

Етюд до картини «На Тиверіадському (Генісаретському) озері». 1888 р., яка знаходиться у Державній Третьяковській галереї.

П., о. 15,5х28,5. Справа внизу підпис: В. Полѣновь

Варіант-повторення 1889 р. знаходиться у Курській обласній картинній галереї, варіант-повторення 1890 р. – у Київському державному музеї російського мистецтва.

[ж–106]

 

Прянишников, Іларіон Михайлович. 1840–1894.

Лісоруби.

Етюд до картини «На паромі» 1885 р., яка знаходиться в Ленінграді в збірці професора В. І. Павлова.

П., о. 35,5х26,5. Справа вгорі підпис: И. Прянишниковъ

[ж–137]

15

Рєпін, Ілля Юхимович. 1844–1930.

Воскрешення дочки Іаїра. 1870 р.

Ескіз до картини «Воскрешения дочки Іаїра» 1871 р., яка знаходиться в Державному російському музеї.

П., о. 38,5х50. Внизу посередині підпис: И. Рѣпинь 1870

[ж–151]

Жіночий портрет. 1887 р.

П., о. 56х47. Зліва внизу підпис: И. Рѣпинь 87

[ж–152]

 

Савінський, Василь Євменович. 1859–1937.

Портрет А. І. Матросова. 1892 р.

П., о. 120х90. Справа внизу підпис: В. Савинскій СПБ. 1892

[ж–177]

 

Савицький, Костянтин Аполлонович. 1844–1905.

Проводи на війну.

Етюд до картини «Проводи на війну» 1880–1888 рр., яка знаходиться у Державному російському музеї.

П., о. 34,5х54,5.

[ж–111]

 

Соколов, Петро Петрович. 1821–1899.

Тройка. Етюд. 1872 р.

П., о. 38,5х65,5. Справа внизу підпис: Петръ Соколовъ .1872.

[ж–135]

 

Степанов, Олексій Степанович. 1858–1923.

Ольга. Біля 1900-го року.

П., о. 54,5х36.

[ж–176]

 

Суріков, Василь Іванович. 1848–1916.

Портрет Холікової. 1908 р.

П., к., о. 32х25,5. Зліва внизу підпис: Суриковъ 1908

[ж–155]

 

Трутовський, Костянтин Олександрович. 1826– 1893.

Танок у Курській губернії.

Етюд до картини «Танок у Курській губернії» 1860 р., яка знаходиться у Державній Третьяковській галереї.

Д., о. 38х40.

[ж–175]

16

Тюрін, Платон Семенович. 1816–1857 (?)

Жіночий портрет. 1844 р.

П., о. 44,5х35.5. Зліва внизу підпис: Тюринъ 1844

[ж–182]

 

Федорова, Марія Олексіївна. 1859–1916.

Вечір.

П., о. 76х120. Справа внизу підпис Федорова

[ж–143]

 

Флавицький, Костянтин Дмитрович. 1830–1866.

Княжна Тараканова.

Авторське повторення картини «Княжна Тараканова», яка знаходиться у Державній Третьяковській галереї.

П., о. 142х110.

Варіант-повторення знаходиться у Пензенській картинній галереї та у Державному музеї мистецтва Узбецької РСР у Ташкенті.

[ж–109]

 

Цисс, Григорій Іванович. 1871–1935.

Портрет Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861).

П., о. 70х.62.

[ж–160]

Портрет дочки. 1906 р.

Фанера, о. 39х27. Зліва внизу підпис: Г. Цыссъ 1906

[ж–161]

Портрет дівчини.

П., о. 28,3х23,5. Овал.

[ж–163]

Жіночий портрет. 1914 р.

П., о. 41х31,5. Зліва внизу підпис: Г. Цыссъ 1914

[ж–162]

 

Шишкін, Іван Іванович. 1832–1898.

Березовий гай. 1875 р.

П., о. 115х89. Зліва внизу підпис: Шишкинъ 1875

[ж–114]

 

Якобі, Валерій Іванович. 1834–1902.

Три мушкетери. 1867 р.

К., о. 30х40 Справа внизу підпис: В. Якоби 1867 Paris

[ж–157]

 

Ярошенко, Микола Олександрович. 1846–1898.

Автопортрет. 1875 р.

П., о. 43х33. Овал.

[ж–26]

17

Портрет Марії Павлівни Ярошенко (?–1915) – дружини художника. 1875 р.

П., о. 42,5х37,5. Овал.

[ж–25]

Голова молодого чоловіка.

Етюд до картини «Ув'язнений» 1878 р., яка знаходиться у Державній Третьяковській галереї.

П., о. 36х29.

[ж–32]

Старий служивий. 1880 р.

П., о. 67х44.

[ж–14]

Портрет художника Сергія Миколайовича Амосова (1837–1886). 1880-ті роки.

П., о. 55,5х44.

[ж–62]

Портрет Віри Глібовни Успенської (1877–1942?)

П., о. 67,5х45.

[ж–15]

Портрет Поліксени Сергіївни Соловйової (1867–?). 1880-ті роки.

П., о. 38х24.

[ж–6]

Жебраки в Києво-Печерській лаврі. 1880-ті роки.

П., о. 100х132.

[ж–21]

Жебрак.

Етюд до картини «Жебраки в Києво-Печерській лаврі». 1880-ті роки

П., о. 57х40.

[ж–12]

Старий горець. Етюд. 1880-ті роки.

К., о. 39х19,5.

[ж–19]

Кабардинка. 1880-ті роки.

К., о. 38,5х19.

[ж–20]

Перед дощем. Кисловодськ. 1880-ті роки.

К., о. 36х53,5.

[ж–29]

На околиці селища. 1880-ті роки.

П., о. 32х49,5.

[ж–11]

Куточок парку у Кисловодську.

Етюд до картини «Хор» 1894 р.

К., о. 15,5х23.

[ж–46]

Везувій. 1880-ті роки.

Азбест, о. 25х40.

[ж–17]

18

В горах. 1880-ті роки.

П., о. 37х60.

[ж–1]

Хмари над обрієм. 1880-ті роки.

К., о. 15х22.

[ж–3]

Сонце за хмарами. Етюд. 1880-ті роки.

П., о. 31,5х41,5.

[ж–31]

Балка біля Кисловодська. 1880-ті роки.

К., о. 19х26,5.

[ж–43]

Гори біля Кисловодська. Етюд. 1880-ті роки.

К., о. 19,5х39.

[ж–36]

Березовка. Річка біля Кисловодська. 1880-ті роки.

К., о. 19,5х37,5.

[ж–40]

Березова балка. Кисловодськ. 1888 р.

К., о. 19,5х39.

[ж–35]

Сніжні верховини гір. 1880-ті роки.

К., о. 18х25,5.

[ж–44]

Море. 1880-ті роки.

К., о. 17,5х25.

[ж–45]

Кубань. 1887 р.

К., о. 19,5х39. Справа внизу підпис: Кубань 1887 г. Н. Ярошенко

[ж–55]

Вершина Ельбрусу. 1887 р.

К., о. 19,5х39. Справа внизу дата: 18 20/IV 87

[ж–8]

Житель Дагестану. 1888 р.

К., о. 38,5х19,5. Справа внизу дата: 18 22/VIII 88, зліва внизу напис: «Хунзахъ»

[ж–7]

Хмари в горах. 1888 р.

К., о., 19,5х39. Справа внизу підпис: Н. Ярошенко 1888 г. Зліва внизу напис: «Ботлихъ»

[ж–39]

Хунзах. Етюд. 1888 р.

К., о. 19,5х39. Зліва внизу підпис: Н. Ярошенко. Справа внизу напис: Хунзахъ 18 20/VIII 88

[ж–56]

19

В горах Кавказу. 1880 р.

П., о. 100х145. Зліва внизу підпис: 1880. Н. Ярошенко

[ж–2]

Старий. 1890-ті роки.

Д., о. 36,5х24.

[ж–37]

Портрет Максима Максимовича Ковалевського (1851–1916).

П., о. 54х33,5. Справа внизу підпис: Н. Ярошенко

[ж–58]

Горянка. 1890-ті роки

К., о. 23,6х19.

[ж–16]

Куток східної вулиці. 1890-ті роки.

К., о. 27х22. Справа внизу підпис: Н. Ярошенко

[ж–17]

Сухе дерево. 1890-ті роки.

Д., о. 23,5х15,5.

[ж–5]

Скеля. Кисловодськ. 1890-ті роки.

К., о. 18,7х27.

[ж–4]

Гірський пейзаж. 1890-ті роки.

К., о. 19,5х38,5.

[ж–41]

Море. Етюд. 1890-ті роки.

П., к., о. 26х44.

[ж–49]

Вівці.

Етюд до картини «Забутий храм».

К., о. 25,5х41.

[ж–28]

В горах. 1890-ті роки.

П., о. 20,7х38.

[ж–13]

Міжгір'я. Дагестан. 1890-ті роки.

К., о. 36х19,5.

[ж–57]

Кладовище.

Етюд до картини «Втрата первістка» 1893 р., яка знаходиться в Харківському державному музеї образотворчого мистецтва.

Д., о. 14,5х23,5.

[ж–10]

Лісова річка. 1894 р.

П., к., о. 25х37. Зліва внизу напис: Теберда 30/VIII 94.

[ж–27]

20

Бедуїн. 1896 р.

К., о. 35х26,5. Справа внизу дата: 30/V 96

[ж–34]

Катакомби. 1896 р.

П., к., о. 24,5х37. Зліва внизу дата: 12 іюня 96 г.

[ж–33]

Сфінкс. Каїр. 1896 р.

К., о. 24,2х39,5. Справа внизу підпис: 1 мая 96 Каиръ Н. Ярошенко

[ж–23]

Верблюд. Етюд. 1896 р.

К., о. 22х27. Справа внизу дата: 29.V.96.

[ж–22]

Палермо. 1897 р.

Азбест, о. 25х40. Справа внизу підпис: Н. Ярошенко. 1897. Зліва внизу напис: «Палермо 1/VI 97».

[ж–9]

Балка біля Кисловодська. 1880-ті роки.

К., е. 27,5х19,5.

[ж–42]

Каміння біля Кисловодська. 1880-ті роки.

К., о. 19,5х37,5.

[ж–38]

21

ГРАФІКА

Айвазовський (Гайвазовський), Іван Костянтинович. 1817–1900.

Корабель. 1880 р.

Пап., граф. ол. 9,5х10,5. Справа внизу підпис: И. Айвазовский..

Зліва внизу напис: Феодосія 1880

[гр–594]

 

Васильківський, Сергій Іванович. 1854–1917.

Перша борозна.

Пап., акв. 46х66. Справа внизу підпис: Сергѣй Васильковскій

[га–479]

 

Гау, Володимир Іванович. 1816–1895.

Портрет Гінце. 1893 р.

Пап., акв. 22,5х19,5. Овал. Справа внизу підпис: W. Hau Strelna August 1893

[гр–404]

Портрет матері дружини художника.

Пап., акв. 26х16, Овал.

[га–403]

Автопортрет. 1891 р.

Пап., граф ол. 15х10. Справа внизу підпис: W. Hau. Зліва внизу напис: ... 1891

[гр–589]

 

Казанцев, Володимир Гаврилович. 1848–1902.

Зима.

Пап., акв. 33,5х25. Справа внизу підпис: В. Казанцевъ

[гр–481]

22

Березова алея.

Пап., акв. 35х48,5. Справа внизу підпис: В. Казанцевъ

[га–480]

Перший сніг.

Пап., акв. 33х47. Справа внизу підпис: В. Казанцевъ

[га–476]

 

Крачковський, Йосип Євстахійович. 1854–1914.

Портрет письменника Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888). 1877 р.

Пап., граф. ол. 23х32. Справа внизу підпис: И. Крачковскій Февраль 11 1877 пятница, та автограф «Всеволод Гаршин».

[га–566]

 

Левченко, Петро Олексійович. 1859–1917.

Ганок.

Пап., вугіль. 55,5х39.

[гр–563]

На подвір'ї.

Пап., вугіль. 31х42. Справа внизу підпис: П. Левченко

[гр–551]

У провінції.

Пап., вугіль. 31х36. Справа внизу підпис: П. Левченко

[гр–554]

Кравець.

Пап., вугіль 31,5х40. Справа внизу підпис: П. Левченко

[гр–557]

 

Маковський, Володимир Єгорович. 1846–1920.

У чотири руки. 1919 р.

Ескіз до картини «У чотири руки».

Пап., граф, ол., білила, акв. 21,5х28. Справа вгорі підпис: В. Маковскій 1919.

[гр–506]

 

Мясоєдов, Григорій Григорович. 1835–1911.

Жіноча голівка.

Пап., акв. 28х21. Справа внизу підпис: Г. Мясоѣдовь

[гр–573]

Портрет невідомої. 1857 р.

Пап., граф. ол. 30х21. Справа внизу підпис: 1857 октябрь Г. Мясоѣдовь

[гр–575]

Міцкєвич у салоні Волконської.

Ескіз до картини: «Міцкєвич у салоні Волконської», яка знаходиться у музеї ім. О. С. Пушкіна в Ленінграді.

Пап., сепія. 24х29.

[га–429]

23

Жіноча голівка.

Етюд до картини «Міцкєвич у салоні Волконської».

Пап., акв. 26,5х22. Справа внизу напис:

«Порой обманчива бывает сѣдина...
Так мхом поросшая бутылка вѣковая
Хранит струю кипучего вина»

Нижче підпис: Г. Мясоѣдовъ

[га–381]

Жіноча голівка.

Етюд до картини «Міцкєвич у салоні Волконської».

Пап., акв. 24х19. Справа внизу підпис: Г. Мясоѣдовъ

[га–574]

Дар'яльська ущелина.

Пап., акв. 16х25. Зліва внизу підпис-монограма: Г. М. На звороті напис: «Дарьяльское ущелье» рисунок Григория Мясоедова М. Бокий

[га–385]

Кисловодськ. 1875 р.

Пап., акв. 14,5х24. Зліва внизу напис та підпис-монограма: «Кисловодскъ 1875 г. Г. М.»

[га–384]

Черкес.

Пап., акв. 23х16.

[га–386]

 

Невідомий художник. Перша половина XIX ст.

Портрет фельдмаршала Михайла Іларіоновича Кутузова (1745–1813).

Пап., акв. 7,5х5,5.

[га–425]

 

Невідомий художник. XVIII ст.

Портрет графа Кирила Григоровича Розумовського (1728–1803).

Слонова кістка, гуаш. 5х5. Круг.

[га–428]

 

Прокоф'єв, Микола Дмитрович. 1866–1913.

Пристань. Етюд. 1897 р.

Пап., акв. 19,5х33,5. Справа внизу підпис: Н. Прокофьевъ 97 суббота 23 октября.

[га–395]

 

Редковський, Андрій Олександрович. 1831–1909.

Редант. Владикавказ.

К., акв. 25,5х36,5. Справа внизу підпис: «Редантъ Владикавказъ. А. Рѣдковскій»

[га–541]

24

Соколов, Петро Федорович. 1791 – 1848.

Портрет Гогель.

Пап., акв. 12х10,5.

[га–394]

Хлопчик з собакою.

Пап., акв. 21х17. Справа внизу підпис: Соколовъ

[га–402]

 

Ткаченко, Михайло Степанович. 1860–1916.

Літній пейзаж.

Пап., акв. 25х34. Справа внизу підпис: Ткаченко М.

[га–814]

 

Чеській, Кузьма Васильович. 1776–1813.

Олександрівська площа в Полтаві. 1809 р.

Пап., акватинта. 36,5х89. Справа внизу підпис: Гравировалъ Кузьма Ческій 1809. Зліва внизу напис: «Писалъ Ф. Алексѣевъ».

[гв–845]

25

СКУЛЬПТУРА

Невідомий.

Портрет художника Миколи Миколайовича Ге (1831–1894).

Бюст. Гіпс. 64х20х45.

[с–1280]

 

Позен, Леонід Володимирович. 1849–1926.

Старець.

Гіпс. 54х20х27.

[с–1263]

Автопортрет.

Бюст. Гіпс тонов. 48,5х52х17.

[с–1264]

Портрет художника Миколи Олександровича Ярошенка (1846–1898).

Бюст. Гіпс тонов. 72х52х38.

[с–1262]

Портрет художника Григорія Григоровича Мясоедова (1835–1911). 1890 р.

Бюст. Гіпс тонов. 44,5х32х16. На звороті підпис: Лѣп. Л. Позенъ 1890.

[с–1284]

 

Ярошенко, Микола Олександрович. 1846–1898.

Портрет Марії Павлівни Ярошенко (?–1915), дружини художника.

Бюст. Гіпс тонов. 26х16х14.

[с–1283]

Портрет Ганни Євстафіївни Навротіної, матері дружини художника.

Бюст. Гіпс, тонов. 30х20х16.

[с–1282]

26

 

27

 

РАДЯНСЬКЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

 

28

 

29

ЖИВОПИС

Антончик, Михайло Владиславович. Нар. 1921 р.

Портрет доярки Євдокії Кошової. 1949 р.

П., о. 105,5х118,5.

[ж–202]

 

Болдирєва, Євдокія Гаврилівна. Нар. 1916 р.

Донбас. Завод ім. Сталіна. 1947 р.

П., о. 135,5х95. Справа внизу підпис: Болдырева Е.

[ж–314]

 

Булгаков, Василь Іванович. Нар. 1917 р.

Портрет І. Г. Довбні. 1949 р.

П., о. 98х75,5. Зліва внизу підпис: Вас. Булгаков 49

[ж–195]

 

Волкова, Ніна Павлівна. Нар. 1917 р.

З поля. 1949 р.

П., о. 105х194. Справа внизу підпис: Н. Волкова.

[ж–197]

У вихідний день на Дніпрі. 1951 р.

П., о. 106х170. Справа внизу підпис: Н. Волкова 51 г.

[ж–1230]

Вовк, Олександр Іванович. Нар. 1922 р.

Кондратюк, Василь Федорович. Нар. 1914 р.

Молодіжна бригада в ковальському цеху. 1952 р.

П., о. 153х237. Зліва внизу підпис: Вовк, Кондратюк 1952.

[ж–1228]

30

Глущенко, Микола Петрович. Нар. 1901 р.

Заслужений діяч мистецтв УРСР.

Стара й молода поросль. 1949 р.

П., о. 123,5х192. Справа внизу підпис: Глущенко 1949 г.

[ж–261]

 

Горобець, Павло Матвійович. Нар. 1905 р.

Кримський пейзаж. 1949 р.

П., о. 64х86. Справа внизу підпис: Я. Горобец 49 Гурзуф

[ж–211]

У травні. 1953 р.

К., о 34х24. Справа внизу підпис: Я. Горобец 53

[ж–1252]

Крим. Гурзуф ранком. 1951 р.

П., к., о. 23,5х44. Зліва внизу підпис: Я. Горобец 51

[ж–212]

Літній вечір. 1953 р.

П., о. 22х32. Справа внизу підпис: П. Горобец 53

[ж–1251]

Весна. 1941 р.

К., о. 24х33. Зліва внизу підпис: П. Горобец 41.

[ж–213]

На Ворсклі. 1951 р.

К., о. 24х34. Зліва внизу підпис: П. Горобец 51

[ж–1250]

 

Зайцев, Микола Митрофанович. Нар. 1907 р.

В доках заводу. 1951 р.

П., о. 182х160. Зліва внизу підпис: Н. Зайцев 51.

[ж–320]

 

Зацепіна, Зінаїда Іллівна. Нар. 1913 р.

На Дніпрі. 1951 р.

П., о. 88,5х158. Справа внизу підпис: Зацепина 1951

[ж–321]

 

Їжакевич, Іван Сидорович. Нар. 1864 р.

Народний художник УРСР.

Коновалюк, Федір Зотович. Нар. 1890 р.

Зустріч М. Г. Чернишевського і Т. Г. Шевченка. 1950 р.

П., о. 100х150. Справа внизу підписи: Їжакевич Коновалюк 1950

[ж–264]

31

Кашшай, Антон Михайлович. Нар. 1921 р.

Після дощу. 1951 р.

П., о. 80х100. Зліва внизу підпис: Кашшай 1951

[ж–322]

 

Коган-Шац, Матвій Борисович. Нар. 1911 р.

Літо. З сінокосу. 1950 р.

П., о. 90х140. Зліва внизу підпис: Коган-Шац 1950

[ж–236]

Іній. 1951 р.

П., о. 94х135. Справа внизу підпис: Коган-Шац 1951

[ж–1229]

 

Кондратюк, В. Ф. – див. Вовк О. І., Кондратюк В. Ф.

 

Коновалюк, Ф. З. – див. Іжакевич І. С., Коновалюк Ф. З.

 

Лось, Іван Григорович. Нар. 1904 р.

На Ворсклі. 1949 р.

П., о. 69,5х89,5. Справа внизу підпис: І. Лось.

[ж–188]

 

Максименко, Олексадр Григорович. Нар. 1916 р.

Під осінь. 1949 р.

П., о. 65х94. Справа внизу підпис-монограма: А. М.

[ж–255]

 

Малик, Леонід Опанасович. Нар. 1913 р.

Риболовецький колгосп. 1951 р.

П., о. 135х244. Справа внизу підпис: Л. Малик 1951.

[ж–323]

 

Манець, Іван Федорович. Нар. 1905 р.

Атака. 1947 р.

П., о. 112х280. Зліва внизу підпис: И. Манец 1/ІХ–1947

[ж–325]

 

Мартинов, Анатолій Володимирович. Нар. 1872 р.

Будинок в Ульяновську, де жив Володимир Ілліч Ленін. 1938 р.

Фанера, о. 23,5х30. Справа внизу підпис: А. Мартынов. 1938

[ж–262]

Школа в Ульяновську, де вчився Володимир Ілліч Ленін. 1938 р.

Фанера, о. 22,5х30,5. Справа внизу підпис: А. Мартынов

[ж–263]

32

Масик, Володимир Ілліч. Нар. 1917 р.

Висока нагорода. 1950 р.

П., о. 155х253. Справа внизу підпис: В. Масик 1950

[ж–311]

 

Мацієвська, Ядвіга Олександрівна. Нар. 1916 р.

Рання весна. 1951 р.

П., о. 91х170. Справа внизу підпис: Я. Мациевская 1951

[ж–270]

 

Міщенко, Микола Михайлович. Нар. 1895 р.

Великий почин на Дніпрі. 1950 р.

П., о. 184х155. Зліва внизу підпис: Міщенко Микола 50 р.

[ж–310]

 

Овсянникова, Євгенія Іванівна. Нар. 1909 р.

Торфорозробки на Ірпені. 1950 р.

П., о. 80х110. Справа внизу підпис: Е. Овсянникова 50

[ж–272]

 

Орлов, Іван Іванович. 1875–1950.

Натюрморт з грибами. 1945 р.

Фанера, о. 45х64,5. Справа внизу підпис: И. Орлов 1945.

[ж–234]

Натюрморт з овочами та фруктами. 1916 р.

П., о. 106х124. Зліва внизу підпис: И. Орлов

[ж–226]

Кам'янистий берег Дніпра. 1946 р.

К., о. 50х70.

[ж–228]

Портрет дружини. 1948 р.

К., о. 45х35.

[ж–233]

Літній день. 1920 р.

К., о. 30,5х34.

[ж–231]

Луки цвітуть. 1920 р.

К., о. 18х23

[ж–232]

 

Павлюк, Микола Артемович. Нар. 1901 р.

Приїзд В. І. Леніна на станцію Білоострів у 1917 році. 1949 р.

П., о. 180х250. Справа внизу підпис: Н. Павлюк 49

[ж–319]

33

Пархет, Петро Пантелеймонович. Нар. 1907 р.

Вступ до партії перед атакою. 1950 р.

П., о. 135х255. Справа внизу підпис: П. Паркет 1950

[ж–196]

 

Поплавський, Михайло Костянтинович. Нар. 1914 р.

В нарядній шахти. 1951 р.

П., о. 106х160. Зліва внизу підпис: М. Поплавский 1951

[ж–324]

 

Попов, Олексій Олексійович. Нар. 1915 р.

Велика дружба. 1949 р.

П., о. 255х400. Справа внизу підпис: А. Попов 49

[ж–312]

 

Рапопорт, Борис Наумович. Нар. 1922 р.

Сосни біля Дніпра. 1949 р.

П., о. 67х104. Справа внизу підпис: Б. Рапопорт

[ж–279]

Узлісся. 1949 р.

П., о. 61х89

[ж–278]

 

Розенбаум, Соломон Аронович. 1880–1941.

Лісова поляна. 1936 р.

П., о. 61х42.

[ж–216]

Жовті рози. 1937 р.

П., о. 64х52,5. Справа внизу підпис: Розенбаум С. А. 1937

[ж–217]

 

Розмус, Геза Михайлович. Нар. 1898 р.

Богдан Хмельницький під Львовом. 1946 р.

П., о. 110х165. Справа внизу підпис: Розмус Г.

[ж–304]

 

Самокиш, Микола Семенович. 1860–1944.

Заслужений діяч мистецтв РРФСР, лауреат Сталінської премії.

Бій з білополяками. 1940 р.

П., о. 66,5х106,5. Зліва внизу підпис: Н. Самокиш.

[ж–300]

 

Трохименко, Карпо Дем'янович. Нар. 1885 р.

Народний художник УРСР.

Пізня осінь. 1938 р.

П., о. 100х70. Справа внизу підпис: К. Трохименко 38.

[ж–293]

34

Усинова, Євдокія Гаврилівна. Нар. 1913 р.

Депутатки. 1949 р.

П., о. 216,5х149.

[ж–199]

 

Хижняк, Григорій Омелянович. Нар. 1899 р.

Півонії. 1948 р.

П., о. 62х96,5. Справа внизу підпис: Г. Хижняк 48.

[ж–187]

 

Хитрова, Тамара Олександрівна. Нар. 1913 р.

Айстри. 1950 р.

П., о. 107х80. Справа внизу підпис: Т. Хитрова 1950.

[ж–191]

 

Чернов, Леонід Іванович. Нар. 1915 р.

Наталочка. 1950 р.

П., о. 106х80. Справа внизу підпис: Л. Чернов 50

[ж–1234]

 

Шишко, Сергій Федорович. Нар. 1911 р.

Рання весна. 1949 р.

П., о. 80,5х100. Справа внизу підпис: Шишко 1949 г.

[ж–252]

 

Яблоновський, Петро Антонович. Нар. 1910 р.

У колгоспній агролабораторії. 1949 р.

П., о. 160х137.

[ж–327]

35

ГРАФІКА

Аверін, Всеволод Григорович. 1889–1946.

З серії «Відродження тваринництва на Україні». 1945 р.

Телята.

Пап., пастель. 38,5х57,5. Зліва внизу напис: «Полянка та Барсик 1.8.1945».

[гр–608]

Свинарка.

Пап., автолітографія. 32х49. Справа внизу підпис-монограма і дата: 1945.

[гр–1000]

Стригунки.

Пап., монотипія.- 30х45,5. Зліва внизу підпис: В. Аверин. Справа внизу підпис-монограма: 1945

[гг–998]

Полуденне доїння. 1945 р.

Пап., монотипія. 31х46,5. Справа внизу підпис: В. Аверин 1945

[гг–999]

 

Баранов, Петро Іванович. Нар. 1914 р.

Сталінград героїчний.

Ліва частина триптиха. 1947 р.

Пап., літографія. 54х34. Зліва внизу підпис: П. Баранов 47

[гг–1066]

Сталінград героїчний.

Центральна частина триптиха. 1947 р.

Пап., літографія. 53х43,5. Справа внизу монограма: П. Б.

[гг–1064]

Сталінград героїчний.

Права частина триптиха. 1947 р.

Пап., літографія. 53х35. Справа внизу підпис: П. Баранов.

[гг–1065]

36

Боім, Соломон Самсонович. Нар. 1899 р.

Юнга. 1946 р.

Пап., кольор., літографія. 45,5х34,5. Справа внизу монограма: С. Б. 46.

[гг–1068]

 

Бунов, Валентин Львович. Нар. 1917 р.

Львів. Театр ім. Заньковецької.

З серії «Радянський Львів». 1947 р.

Пап., .літогравюра. 28х21. Справа внизу підпис: В. Бунов 47. Зліва внизу напис олівцем: «Вулиця Лесі Українки, т-р ім. Заньковецької»

[гг–1114]

 

Васильєв, Петро Васильович. Нар. 1899 р.

Заслужений діяч мистецтв РРФСР, лауреат Сталінської премії.

Портрет дружинниці Є. Таранової. 1942 р.

Пап., кольор. ол. 44х33. Справа внизу напис, підпис і дата: «Дружинница госпиталя Е. Таранова за отвагу по перевозке раненых с фронта награждена медалью. П. Васильев. Москва. 1942»

[гр–796]

Портрет Героя Радянського Союзу майора Сиповича, М. I. 1942 р.

Пап., кольор. ол. 44х33. Справа внизу напис і підпис: «Герой Советского Союза М. И. Сипович. П. Васильев 42». Внизу, в центрі, автограф Сиповича.

[гр–797]

 

Верейський, Георгій Семенович. Нар. 1886 р.

Заслужений діяч мистецтв РРФСР, дійсний член Академії художеств СРСР, лауреат Сталінської премії.

Портрет друкаря Пожильцова. 1948 р.

Пап., літографія. 50х38. Справа внизу підпис-монограма і дата: Г. В. 48. Нижче підпис олівцем: Г. Верейский

[гг–1104]

Портрет Ю. Васнецова. 1947 р.

Пап., літографія. 68х46. Справа внизу підпис-монограма і дата: Г. В. 1947. Нижче підпис олівцем: Г. Верейский

[гг–1103]

 

Віхтинський, Віктор Іванович. Нар. 1918 р.

Вечір. 1950 р.

Пап., офорт, акватинта. 28х35,5. Справа внизу підпис олівцем: Вихтинский 50. Зліва внизу напис: «Вечер»

[гг–1219]

На ремонті. 1950 р.

Пап., кольор. офорт. 32х41. Справа внизу підпис олівцем: Вихтинский 50. Зліва внизу напис: «На ремонте»

[гг–1221]

37

Дайц, Йосип Абрамович. 1897–1954.

З серії «Відбудова» (завод ім. Сталіна. Донбас). 1947 р.

Дівоча бригада.

Пап., офорт. 26х18. Справа внизу підпис: И. Дайц 47

[гг–1030]

Розбирання завалу.

Пап., офорт. 26х19. Справа внизу підпис: И. Дайц 47

[гг–1031]

Автогенники.

Пап., офорт. 25,5х16. Справа внизу підпис: И. Дайц 47

[гг–1032]

 

Дерегус, Михайло Гордійович. Нар. 1904 р.

Заслужений діяч мистецтв УРСР.

З серії «Українські народні думи та історичні пісні». 1947 р.

Пісня про Богдана.

Пап., кольор. офорт. 44х43.

[гг–1016]

Козак-бандурист.

Пап., кольор. офорт. 39х39. Справа внизу підпис: М. Дерееус 47

[гг–1015]

З серії ілюстрацій до повісті М. В. Гоголя «Майська ніч». 1946 р.

Титульна сторінка.

Пап., офорт. 23х16.

[гг–1007]

Ганна.

Пап., офорт. 23,5х17.

[гг–1008]

Каленик.

Пап., офорт. 22,5х15,5

[г–1011]

Наказ голові.

Пап., офорт. 23х16.

[гг–1012]

Панночка і Левко.

Пап., офорт. 22,5х15,5.

[гг–1013]

 

Єржиківський, Сергій Миколайович. Нар. 1895 р.

Артилеристи. З серії «Сталінградська битва» 1943 р.

Пап., гуаш. 41х64. Справа внизу підпис: С. Ержиковский 43

[га–514]

38

Жуков, Микола Миколайович. Нар. 1908 р.

Член-кореспондент Академії художеств СРСР. Лауреат Сталінської премії.

Ведуть полонених. 1942 р.

Пап., граф. ол. 19х26. Зліва внизу підпис-монограма і дата: Н. Ж. 42.

[гр–804]

Ранок у партизанському лісі. 1942 р.

Пап., граф. ол. 20х26. Справа внизу підпис-монограма: Н. Ж.

[гр–800]

Санінструктор 5 роти. 1942–43 р.

Пап., граф. ол. 15х11,5. Справа внизу підпис-монограма: Н. Ж.

[гр–803]

Майор Афанас'єв. 1943 р.

Пап., граф. ол. 15,5х11,5. Справа внизу підпис-монограма: Н. Ж.

[гр–805]

Салават Карімов. 1943 р.

Пап., граф., ол. 15,5х11,5. Справа внизу підпис-монограма: Н. Ж.

[гр–810]

Село Стариця. 1942 р.

Пап., граф. ол. 14х11. Справа внизу підпис-монограма і дата: Н. Ж. 42.

[гр–802]

Хвилина мовчання. 1942 р.

Пап., граф. ол. 13х19. Зліва внизу підпис-монограма і дата: Н. Ж. 42.

[гр–807]

Пастух колгоспу «Друзі» І. Н. Лебедев. 1942 р.

Пап., граф. ол. 29х21,5. Справа внизу напис: «Колхозник Иван Никанорович Лебедев. Деревня «Троицкое» пастух колхоза «Друзья», помогавший нашим партизанам в их борьбе с немецкими захватчиками. 5.1.42. г.»

[гр–809]

До обкладинки «Огонька». 1943 р.

Пап., граф. ол. 27х20.

[гр–801]

Ні кроку назад. 1942 р.

Пап., граф. ол. 16х11,5. Справа внизу підпис-монограма: Н. Ж.

[гр–808]

Смерть Матвія Матвійовича. 1942 р.

Пап., граф. ол. 15х11. Зліва внизу підпис-монограма: Н. Ж.

[гр–806]

 

Зенкевич, Борис Олександрович. Нар. 1888 р.

На березі Ворі. 1947 р.

Пап., вугіль, білило. 44х55. Справа внизу підпис: Б. Зенкевич 47

[гр–1163]

39

Касіян, Василь Ілліч. Нар. 1896 р.

Народний художник СРСР. Дійсний член Академії художеств СРСР.

Портрет поета Олександра Сергійовича Пушкіна (1799–1837). 1937.

Пап., офорт. 32х24. Справа внизу підпис: Касіян 1937. Зліва внизу напис: Авт. відтиск.

[гг–1003]

Портрет письменника Івана Яковича Франка (1856–1916). 1946 р.

Пап., кольор. офорт. 32,5х24. Справа внизу підпис: Касіян 1946. Зліва внизу напис: «Авторський естамп»

[гг–1004]

Пуша-Водиця. 1945 р.

Пап., офорт. 21х32,5. Справа внизу підпис олівцем: Касіян 1945

[гг–1005]

 

Карпов, Борис Миколайович. Нар. 1896 р.

Портрет маршала Радянського Союзу Леоніда Олександровича Говорова (1897–1955). 1943 р.

Пап., акв., кольор. ол. 80х57. Зліва внизу підпис: Б. Карпов 43

[га–822]

 

Кібрик, Євген Адольфович. Нар. 1906 р.

Член-кореспондент Академії художеств СРСР. Лауреат Сталінської премії.

З серії ілюстрацій до російських билин. 1949 р.

Ілля Муромець і Калін цар.

Пап., автолітографія. 31х23,5. Справа внизу підпис: Е. Кибрик 49

[гг–1081]

Альоша Попович і Тугарін Змійович.

Пап., автолітографія. 31х23,5. Справа внизу підпис: Е. Кибрик 49

[гг–1078]

Ілля Муромець і Сокольник.

Пап., автолітографія. 31х23,5. Справа внизу підпис: Е. Кибрик 49

[гг–1074]

 

Кирпичов, Павло Якович. Нар. 1904 р.

6-а танкова армія в Мукдені. 1946 р.

Пап., літографія. 42,5х33,5.

[гг–1110]

Бої за звільнення Відня. 1946 р.

Пап., літографія. 47,5х31,5. Справа внизу дата і підпис: 1946.

На камне исполнил работу П. Кирпичев.

[гг–1111]

40

Космін, Іван Володимирович. Нар. 1875 р.

Портрет двічі Героя Радянського Союзу С. П. Денисова. 1940 р.

Пап., пастель. 70х52. Зліва внизу підпис: И. Космин 1940.

[гр–798]

 

Красний, Іван Миколайович. Нар. 1917 р.

На Дніпрі. 1949 р.

Пап., акв. 30х42.

[га–530]

Колгоспне село. 1949 р.

Пап., акв. 28,5х49,5. Зліва внизу підпис: Красний 1949.

 

Куценко, Павло Якович. Нар. 1908 р.

Рання зима. 1947 р.

Пап., акватинта. 17,5х28. Справа внизу підпис: П. Куценко 1947

[гг–869]

Птахоферма. 1949 р.

Пап., акватинта. 24,3х33,3. Справа внизу підпис: П. Куценко 1949

[гг–1128]

В'їзд у Великі Сорочинці. 1952 р.

Пап., офорт. 26,5х35. Справа внизу підпис: П. Куценко 1952

[гг–1240]

 

Лаптєв, Олексій Михайлович. Нар. 1905 р.

Атака військ генерала Белова. 1943 р.

Пап., граф. ол. 25,5х80,5. Справа внизу підпис-монограма і дата: А. Л. 43.

[гр–778]

 

Мальков, Павло Васильович. 1900–1953.

Лауреат Сталінської премії.

На вулицях міста. 1942 р.

Пап., сангіна. 21х30. Зліва внизу напис: «Действующая армия. На улицах города С. 30/ІІІ 1942 г.»

[гр–789]

Поле після бою. 1942 р.

Пап., сангіна. 20х30. Зліва внизу напис: «Действующая армия. Поле после боя у села Б. 1/ІУ-42».

[гр–7901

Після відходу німців. 1942 р.

Пап., сангіна. 20х30. Зліва внизу напис: «Догорающее село Б. после ухода немцев 1/IV-1942 г.»

[гр–784]

41

Фронтова їдальня. 1942 р.

Пап., сангіна. 20х30. Зліва внизу напис: «Фронтовая столовая 2/I-1942 г.»

[гр–787]

 

Мартинов, Анатолій Володимирович. Нар. 1872 р.

Сакля в горах. 1930 р.

Пап., гуаш. 19х27.

[га–467]

Озеро під Виборгом. 1928 р.

Пап., гуаш. 28х21. Справа внизу підпис: А. Мартынов. Зліва внизу напис: Финляндия под Выборгом.

[га–469]

Будинок держпрому у Харкові. 1936 р.

К., гуаш. 19х28. Справа внизу підпис: А. Мартынов.

[га–468]

 

Мироненко, Василь Федорович. Нар. 1910 р.

Відродження. Донбас. 1946 р.

Пап., офорт. 49х65. Зліва внизу підпис: В. Мироненко 1946 Харків. Справа внизу підпис олівцем: В. Мироненко 1947.

[гг–1092]

Завод їм. Сталіна. 1945 р.

Пап., офорт. 20,5х24. Справа внизу підпис олівцем: Мироненко.

[гг–1210]

Вечір. 1949 р.

Пап., кольор. офорт. 41х47. Справа внизу підпис: В. Мироненко 49

[гг–1131]

На світанку. 1951 р.

Пап., офорт. 44,3х52,7. Зліва внизу підпис: Мироненко

[гг–1222]

Полудень. 1949 р.

Пап., кольор. офорт. 29х62. Зліва внизу підпис: В. Мироненко 49. Харків, нижче напис олівцем: «Полдень», справа внизу підпис олівцем: В. Мироненко 49

[гг–1132]

Пам'ятник Шевченку в Харкові. 1947 р.

Пап., кольор. офорт. 48,5х63. Зліва внизу підпис: В. Мироненко, 1947.

[гг–1115]

 

Низова-Шабликіна, Софія Матвіївна. Нар. 1918 р.

Айстри. 1947 р.

Пап., акв. 63х47.

[га–517]

42

Пащенко, Олександр Софронович. Нар. 1906 р.

Заслужений діяч мистецтв УРСР.

З серії «Відновлення Дніпрогесу». 1947 р.

Колона щитової стіни.

Пап., ліногравюра 21,5х17. Зліва внизу підпис-монограма: О. П., справа внизу підпис олівцем: О. Пащенко 47

[гг–1024]

Спорудження вертикального крана.

Пап., ліногравюра. 21,5х17. Справа внизу підпис олівцем: О. Пащенко 1947

[гг–1020]

Парамонов, Олександр Микитович. 1874–1949.

Портрет письменника Олексія Максимовича Горького (1868–1936) 1941 р.

Пап., офорт. 45х42,5. Справа внизу підпис-монограма і дата: /1941

[гг–1063]

 

Павлов, Іван Миколайович (1872–1951).

Народний художник РРФСР, дійсний член Академії художеств СРСР.

Москва в обороні (площа Маяковського). 1945 р.

Пап., ліногравюра. Справа внизу монограма И"|, нижче підпис: Іван Павлов 45.

[гг–1097]

 

Родін, Микола Олексійович. Нар. 1919 р.

Село Верхня Троїця – батьківщина Михайла Івановича Калініна. 1948 р.

Пап., ліногравюра. 30х39. Справа внизу підпис-монограма і дата: Р. Н. А. 1950.

[гг–1217]

 

Рябова, Євгенія Дмитрівна. Нар. 1923 р.

З серії ілюстрацій до твору А. П. Гайдара «Школа».

В гімназії.

Пап., літографія. 31,5х23,5.

[гг–1215]

На даху в дозорі.

Пап., літографія. 23х32.

[гг–1214]

Прийом Голікова в партію.

Пап., літографія. 29,7х22.

[гг–1216]

43

Сварог, Василь Семенович. 1883–1946.

Портрет Иосифа Віссаріоновича Сталіна (1879–1953). 1939 р.

Пап., чорн. акв. 40,5х30. Справа внизу підпис: В. Сварог 1939.

[га–793]

 

Сокиринський, Григорій Андрійович. Нар. 1900 р.

Весняна повідь. 1947 р.

Пап., акв. 19х29.

[га–521]

 

Соколов, Ілля Олексійович. Нар. 1890 р.

Лауреат Сталінської премії.

Вечір. Москва. 1943 р.

Пап., кольор. ліногравюра. 42х92. Справа внизу підпис: Илья Соколов 43, нижче підпис олівцем: Илья Соколов 43.

[гг–1195]

 

Фіногенов, Костянтин Іванович. Нар. 1902 р.

Заслужений діяч мистецтв РРФСР. Лауреат Сталінської премії.

Біля Рейхсбанка.

З серії «Переможений Берлін». 1945 р.

Пап., граф. ол. 38,5х49. Справа внизу підпис: «Около Рейхсбанка 15.VІІ.45. К. Финогенов»

[гг–1196]

 

Філонов, Іван Никифорович. Нар. 1917 р.

Дівчинка. 1950 р.

Пап., офорт. 30х24,5. Справа внизу підпис: Філонов 50

[гг–1248]

 

Шовкуненко, Олексій Олексійович. Нар. 1884 г.

Народний художник СРСР. Дійсний член Академії художеств СРСР.

Портрет лауреата Сталінської премії поета Максима Тадейовича Рильського. 1945 р.

Пап., акв. 31х60. Справа внизу підпис: А. Шовкуненко 45 г.

[га–380]

44

СКУЛЬПТУРА

Альошин, Сергій Семенович. Нар. 1886 р.

Ленін-мислитель. 1935–1936 рр.

Бюст. Мармур. 61х40х30. Справа збоку підпис: С. Алешин 1935–1936 г.

[с–1258]

 

Білостоцький, Юхим Ісайович. Нар. 1893 р.

Фрідман, Еліус Мойсейович. Нар. 1904 р.

Генералісимус Иосиф Віссаріонович Сталін (1879–1953). 1947–48 рр.

Гіпс. 250х100х65.

[с–1315]

 

Вронський, Макар Кіндратович. Нар. 1910 р.

Бюст командира партизанського з'єднання Бугрова. 1946 р.

Бюст. Гіпс тонов. 32х40х25.

[с–1309]

 

Гергіна, Тетяна Григорівна. Нар. 1913 р.

Портрет Героя Соціалістичної праці Гук. 1950 р.

Бюст. Мармур. 62х55х33.

[с–1328]

 

Іванов, Борис Миколайович. 1902–1941.

Валерій Павлович Чкалов (1904–1938). 1939 р.

Гіпс. 247х94х80.

[с–1324]

45

Кербель, Лев Юхимович. Нар. 1917 р.

Лауреат Сталінської премії.

Проект пам'ятника генерал-лейтенанту Олексію Івановичу Зигіну (1895–1943). 1950  р.

Гіпс. 68,5х15,5х17. На п'єдесталі напис: «Генерал-лейтенанту Зыгину Алексею Ивановичу 18951943».

[с–1325]

 

Кудрявцева, Ольга Миколаївна. Нар. 1896 р.

Шевченко-хлопчик. 1951 р.

Гіпс. 132х90х89.

[с–1336]

 

Муравін, Лев Давидович. Нар. 1906 р.

Заслужений діяч мистецтв УРСР.

Проект пам'ятника Олексію Максимовичу Горькому. 1950 р.

Гіпс тонов. 68х24х39.

[с–1319]

 

Петрашевич, Галина Львівна. Нар. 1903 р.

Двічі Герой Радянського Союзу Сидір Артемович Ковпак. Нар. 1887 р. 1948 р.

Гіпс 27х15х18.

[с–1331]

Герой Радянського Союзу Никифор Микитович Шолуденко. 1947 р.

Гіпс. 34х12х20.

[с–1332]

Портрет Олександра Євдокимовича Корнійчука, драматурга-академіка, лауреата Сталінських премій. Нар. 1905 р. 1951 р.

Бюст. Мармур. 70х64х36. Зліва внизу підпис: Петрашевич Г. Л. 1951 г.

[с–1339]

 

Пінчук, Веніамін Борисович. Нар. 1908 р.

Лауреат Сталінської премії.

Портрет письменника Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852). 1952 р.

Бюст. Гіпс тонов. 128х80х40.

[с–1326]

 

Посядо, Анатолій Іванович. Нар. 1908 р.

Олександр Невський. 1945 р.

Гіпс. 125х52х87.

[с–1257]

 

Ракітіна, Кіра Михайлівна. Нар. 1922 р.

Герой Радянського Союзу Зоя Космодем'янська. (1923–1941). 1946 р.

Гіпс. 38х13,5х10.

[с–1253]

46

Роздорська, Таїса Іванівна. Нар. 1912 р.

Володимир Ілліч Ленін з дівчинкою. 1950 р.

Гіпс. 74х52х70.

[с–1333]

Ульянов, Петро Мартинович. Нар. 1899 р.

Автоматник. 1948–49 рр.

Д. 144х90х95.

[с–1323]

 

Фрідман, Еліус Мойсейович. Нар. 1904 р. – див. Білостоцький Ю. І., Фрідман Е. М.

 

Футерман, Арон Якович. Нар. 1910 р.

Йосиф Віссаріонович Сталін у Туруханському засланні. 1951 р.

Мармур. 103х90х66. Збоку на п'єдесталі підписи: Ск. Футерман А. Я., исполн. А. Шаталов, Л. Земсков 1951

[с–1330]

 

Шаповал, Іван Павлович. Нар. 1909 р.

Портрет поета Павла Григоровича Тичини. 1950 р.

Бюст. Мармур. 76х63х38. Справа на п'єдесталі напис: Павло Тичина

[с–1335]

47

 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ

МИСТЕЦТВО XVI, XVII, XVIII ТА XIX СТОЛІТЬ

 

48

 

49

ЖИВОПИС

Ахенбах, Андреас. 1815–1910. Німецька школа.

Морська пристань. 1872 р.

П., о. 175х235. Зліва внизу підпис: A. Achenbach 72.

[ж–367]

 

Баччіареллі, Марчелло. 1731–1818.

Вчився в Італії. 1760–1818 pp. жив і працював у Польщі.

Портрет Станіслава Августа Понятовського. 1768 р.

П., о. 242х150. Зліва на колоні підпис: Marcelius Bacciarelli... Varsavie 1768.

[ж–343]

 

Бек, Генріх. 1788–1875. Німецька школа.

Портрет трьох дівчат.

П., о. 122,5х100.

[ж–366]

 

Беммель, Віллєм Ван. 1630–1708. Голландська школа.

Пейзаж з руїнами.

П., о. 105X192. Внизу посередині монограма:

[ж–336]

 

Бріль, Пауль. 1554–1626. Нідерландська школа.

Сільський пейзаж з фігурами. 1623 р.

П., о. 39,5х55. На звороті напис: Paul Bril pix 1623

[ж–347]

 

Гбара. Голландська школа. II половина XVI ст.

Натюрморт. 1612 р.

Д., о. 45,5х39. Зліва внизу підпис: Gbara R. Ао 1612

[ж–339]

50

Гварді, Франческо. 1712–1793. Італійська школа.

Венеція.

П., о. 45х69.

[ж–345]

 

Гондекутер, Мельхіор. 1636–1695. Голландська школа.

Птахи.

П., о. 132х157.

[ж–340]

 

Дейкер, Іоган Хрістіан. 1822–1895. Німецька школа.

Жіночий портрет. 1867 р.

П., о. 77х61.

[ж–371]

Портрет вченого. 1867 р.

П., о. 94X72.

[ж–369]

 

Коліне, Генрі. Вмер 1906 р. Французька школа.

Набережна. 1885 р.

П., о. 135х199. Зліва внизу підпис: 85 Henri Collinet

[ж–346]

 

Лампі, Франц. 1782–1852. Австрійська школа.

Портрет невідомого.

П, о. 57,5х48,5.

[ж–358]

 

Лішевський, Хрістіан Фрідріх. 1725–1794. Німецька школа.

Портрет невідомої. 1767 р.

П., о. 124х102. Справа на кріслі підпис: Lisievsky pinxit 1767

[ж–362]

 

Міньяр, П'єр. 1612–1695. Французька школа.

Портрет мадмуазель Малін.

П., о. 124х102.

[ж–361]

 

Невідомий художник. Італійська школа. XVII ст.

Товій з ангелом. Копія з картини Тіціана «Товій з ангелом» (1538–1543 рр).

П., о. 163х142.

[ж–356]

51

Невідомий художник. Фламандська школа. XVII ст.

Вінчання Вакха з Аріадною.

П, о. 100х139,5.

[ж–332]

 

Невідомий художник. Голландська школа. XVII ст.

Натюрморт з дичиною.

П., о. 111х150.

[ж–334]

 

Невідомий художник. Нідерландська школа. XVI ст.

Пейзаж з фігурами.

Д., о. 34,5х42.

[ж–337]

 

Невідомий художник. Нідерландська школа. XVI ст.

Пейзаж з фігурами.

Д., о. 34,5х42.

[ж–338]

 

Невідомий художник. Італійська школа. XVI ст.

Біблейська сцена.

Камінь, о. 13,5X15,5.

[ж–359]

 

Раффаеллі, Джакомо. 1753–1836. Італійська школа.

Руїни Рима. 1788 р.

Кольор. мозаїка. 7х7. (Круг.) На звороті напис: Jiacomo Raffaelli Fece Roma 1788

[ж–344]

 

Розада Тіволлі (Роос Філіпп Петер). 1655 (57?)–1706.

Німецька школа. Працював в Італії.

Італійський пейзаж з отарою.

П., о. 130х168.

[ж–342]

 

Цизеніс, Йоган Георг. 1706–1776. Німецька школа.

Портрет герцога Ангальтського.

П., о. 133х109.

[ж–364]

52

ГРАФІКА

Бернар-Баде. Французька школа.

Жіночий портрет. 1849 р.

Пап., акв. 25х20,5. Овал. Справа внизу підпис: 1849 Bernard-Bade

[га–415]

 

Бернар. Французька школа.

Портрет Наполеона І Бонапарта.

Пап., акв. 9х7. Овал. Справа внизу підпис: Н. Bernard

[га–408]

 

Вестьє, Антуан. 1740–1824. Французька школа.

Жіночий портрет.

Пап., акв. 4,5х3,5. Овал. Справа внизу підпис: Vestie

[га–462]

 

Галі. Французька школа. XVIII ст.

Жіночий портрет.

Пап., акв. 4,5х3,5. Зліва внизу підпис: Наlу

[га–465]

 

Кепке, Карл Фрідріх. Німецька школа. Перша половина XIX ст.

Портрет Віктора Павловича Кочубея. 1836 р.

Слонова кістка, гуаш. 9,3х7,8. Овал. Справа внизу підпис: С. Коерke pxt 1836

[га–416]

 

Панніні, Франческо. XVIII ст. Італійська школа.

Плафон.

Пап., акв. 36,5х90. Справа внизу підпис: Francesko Pannini Fece e Vende in Roma

[га–482]

53

Плафон.

Пап., акв. 60X61. Справа внизу підпис: Francesko Pannini Fece e Vende in Roma

[га–487]

 

Штєйнмюллер. Німецька школа. XIX ст.

Жіночий портрет.

Пап., акв. 22х17.

[га–419]

 

Штіллер. Німецька школа. XIX ст.

Жіночий портрет.

Пап., акв. 4,5х3,5. Овал. Зліва внизу підпис: Stiller

[га–447]

54

СКУЛЬПТУРА

Мацанті. Італійська школа.

Жіноча голівка.

Камея. Камінь. 5х4.

[с–1293]

Голівка хлопчика.

Камея. Камінь. 3х2,5.

[с–1294]

Невідомий скульптор.

Жанрова сцена.

Барельєф. Теракота. 14х14.

[с–1303]

Жанрова сцена.

Барельєф. Теракота. 14х14.

[с–1304]

 

Невідомий скульптор. XVIII ст.

Венера Медицейська. Копія з роботи грецького скульптора Клеомена. III ст. до нашої ери.

Мармур. 110х23х30.

[с–1287]

55

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ХУДОЖНИКІВ З ЗАЗНАЧЕННЯМ
СТОРІНОК, НА ЯКИХ ПОДАНІ ЇХ ТВОРИ

І. Російське та українське мистецтво

Аверін, В. Г. 35,

Айвазовський, І. К. 9, 21,

Альошин, С. С. 44,

Антончик, М. В. 29,

Архипов, А. Ю. 9,

Баранов, П. І. 35,

Білостоцький, Ю. І. 44,

Богданов-Бєльський, М. П. 9,

Боголюбов, О. П. 9,

Боім, С. С. 36,

Болдирєва, Є. Г. 29,

Боровиковський, В. Л. 10,

Булгаков, В. І. 29,

Бунов, В. Л. 36,

Бялиницький-Біруля, В. К. 10,

Васильківський, С. І. 21,

Васильєв, П. В. 36,

Верещагін, П. П. 10,

Верейський, Г. С. 36,

Віхтинський, В. І. 36,

Волкова, Н. П. 29,

Вовк, О. І. 29,

Вронський, М. К. 44,

Галімський, В. М. 10,

Галкін, І. С. 10,

Гау, В. І. 21,

Ге, М. М. 10,

Гергіна, Т. Г. 44,

Глущенко, М. П. 30,

Гольпейн, Г. 10,

Горобець, П. М. 30,

Грузинський, П. М. 10,

Дайц, Й. А. 37,

Дерегус, М. Г. 37,

Дубовський, М. Н. 11,

Єржиківський, С. М. 37,

Жуков, М. М. 38,

Зайцев, М. М. 30,

Зенкевич, Б. О. 38,

Зацепіна, З. І. 30,

Іванов, Б. М. 44,

Їжакевич, І. С. 30,

Казанцев, В. Г. 11, 21,

Карпов, Б. М. 39,

Касіян, В. І. 39,

Кашшай, А. М. 31,

Кербель, Л. Ю. 45,

Кібрик, Є. А. 39,

Ківшенко, О. Д. 11,

Кирпичов, П. Я. 39,

Коган-Шац, М. Б. 31,

Кондратюк, В. Ф. 29, 31,

Коновалюк, Ф. 3, 30,

Космін, І. В. 40,

   

56

Красний, І. М. 40,

Крачковський, И. Є. 22,

Кудрявцева, О. М. 45,

Куценко, П. Я. 40,

Лаптєв, О. М. 40,

Левітан, І. І. 11,

Левченко, П. О. 11, 22,

Лось, І. Г. 31,

Максимов, В. М. 12,

Максименко, О. Г. 31,

Маковський, В. Є. 12, 22,

Малик, Л. О. 31,

Мальков, П. В. 40,

Манець, І. Ф. 31,

Марков, О. Т. 12,

Мартинов, А. В. 31, 41,

Масик, В. І. 32,

Мацієвська, Я. О. 32,

Мітенко, М. М. 32,

Мироненко, В. Ф. 41,

Муравін, Л. Д. 45,

Мясоєдов, Г. Г. 12, 22,

Нестеров, М. В. 13,

Низова-Шабликіна, 41,

Овсянникова, Є. I. 32,

Остроухое, I. С. 13,

Орлов, I. I. 32,

Павлов, І. М. 42,

Павлюк, М. А. 32,

Парамонов, О. М. 42,

Пархет, П. П. 33,

Пащенко, О. С. 42,

Петрашевич, Г. Л. 45,

Перов, В. Г. 13,

Писемський, О. О. 14,

Пінчук, В. Б. 45,

Позен, Л. В. 25,

Поленов, В. Д. 14,

Поплавський, М. К. 33,

Попов, О. О. 33,

Посядо, А. I. 45,

Прокоф'єв, М. Д. 23,

Прянишников, І. М. 14,

Ракітіна, К. М. 45,

Рапопорт, Б. Н. 33,

Рєпін, І. Ю. 15,

Редковський, А. О. 23,

Родін, М. О. 42,

Роздорська, Т. I. 46,

Розенбаум, С. А. 33,

Розмус, Г. М. 33,

Рябова, Є. Д. 42,

Савінський, В. Є. 15,

Савицький, К. А. 15,

Самокиш, М. С. 33,

Сварог, В. С. 43,

Сокиринський, Г. А. 43,

Соколов, П. П. 15, 24,

Соколов, П. Ф. 24,

Соколов, I. О. 43,

Степанов, О. С. 15,

Суріков, В. I. 15,

Ткаченко, М. С. 24,

Трохименко, К. Д. 33,

Трутовський, К. О. 15,

Тюрін, П. С. 16,

Ульянов, П. М. 46,

Усикова, Є. Г. 34,

Федорова, М. О. 16,

Філонов, І. Н. 43,

Фіногенов, К. I. 43,

Флавицький, К. Д. 16,

Фрідман, Е. М. 44, 46,

Футерман, А. Я. 46,

Хижняк, Г. О. 34,

Хитрова, Т. О. 34,

Цисс, Г. I. 16,

Чернов, Л. I. 34,

Чеський, К. В. 24,

Шаповал, I. П. 46,

Шишкін, І. І. 16,

Шишко, С. Ф. 34,

Шовкуненко, О. О. 43,

Яблоновський, П. А. 34,

Якобі, В. I. 16,

Ярошенко, М. О. 16, 23.

57

II. Західноєвропейське мистецтво.

Ахенбах, Андреас, 49,

Баччіареллі, Марчелло, 49,

Бек, Генріх, 49,

Беммель, Віллем Ван, 49,

Бернар-Баде, 52,

Бернар, 52,

Бріль, Пауль, 49,

Вестьє, Антуан, 52,

Галі, 52,

Гбара, 49,

Гварді, Франческо, 50,

Гондекутер, Мельхіор, 50,

Дейкер, Іоган Хрістіан, 50,

Кепке, Карл Фрідріх, 52,

Коліне, Генрі, 50,

Лампі, Франц, 50,

Лішевський, Хрістіан Фрідрих 50,

Мацанті, 54,

Міньяр, П'єр, 50,

Панніні, Франческо, 52,

Раффаелі, Джакомо, 51,

Роза да Тіволі (Роос Філіпп Петер), 51,

Цизеніс, Йоган Георг, 51,

Штейнмюллер, 53,

Штіллер, 53,

59

 

ІЛЮСТРАЦІЇ

 

 


В. Л. Боровиковський.
Портрет князя О. А. Безбородька.


К. О. Трутовський.
Танок у Курській губернії. Етюд до картини тієї ж назви 1860 року.


І. Ю. Рєпін. Воскрешения дочки Іаїра. Ескіз до картини тієї ж назви 1870 року.


І. І. Шишкін.
Березовий гай. 1875.


В. М. Максимов.
3 дипломом. 1890.


В. М. Прянішніков.
Лісоруби. Етюд до картини «На паромі» 1885 року.


М. О. Ярошенко.
Автопортрет. 1875.


М. О. Ярошенко.
Портрет В. Г. Успенської. 80-ті рр. XIX ст.


К. А. Савицький.
Проводи на війну. Етюд до картини тієї ж назви 1880–1888 рр.


В. Д. Поленов.
Осінь в Абрамцеві. Етюд до картини тієї ж назви 1890 року.


С. I. Васильківський.
Перша борозна.


П. О. Левченко.
За шитвом.


Л. В. Позен.
Портрет художника Г. Г. М'ясоєдова. 1890.


М. С. Самокиш.
Бій з білополяками. 1940.


П. М. Горобець:
На Ворсклі. 1951


З. І. Зацепіна.
На Дніпрі. 1951.


Пауль Бріль.
Сільський пейзаж з фігурами. 1623.


Мельхіор Гондекутер.
Птахи.


Іоган Хрістіан Дейкер.
Жіночий портрет. 1867.

ЗМІСТ

 

Стор.

Вступ

3

Пояснення до каталога

5

Російське та українське мистецтво другої половини XVIII, XIX
та початку XX століття.

Живопис

9

Графіка

21

Скульптура

25

Радянське образотворче мистецтво.

Живопис

29

Графіка

35

Скульптура

44

Західноєвропейське мистецтво XVI, XVII, XVIII та XIX століть.

Живопис

49

Графіка

52

Скульптура

54

   

Алфавітний покажчик художників

55

Список ілюстрацій

61

 

Художник Г. Зінченко Художній редактор Г. Яценко Технічний редактор К. Контар

Коректор Г. Голіонко

Полтавский Государственный Художественный музей

КАТАЛОГ

(на украинском языке)

*

БФ 08666. Здано на виробництво 3.VIII-195б р. Підписано до друку 13.IV-1957 р. Папір 70х92 1/16 - 3,125 пап. арк. (в т. ч. 1,25 вклейок) = 7,3 друк. арк. (в т. ч. 2,9 вклейок). Обліково-вид. арк. – 2,55. Зам. 148. Тираж 1000. Ціна 2 крб. 50 коп.

*

Надруковано з матриць друкарні .Комуніст" Головвидаву Міністерства культури УРСР, Харків, вул. Пушкінська, 29 на Книжковій ф-ці "Жовтень" Головвидаву Міністерства культури УРСР, Київ, вул. Артема, 23.

Вклейки надруковано на книжково-журнальній ф-ці Головвидаву Міністерства культури УРСР, Київ, вул. Воровського, 24.

Ссылки на эту страницу


1 Полтавский государственный художественный музей. Путеводитель
[Полтавський державний художній музей. Путівник] — Киев: "Искусство". 1965
2 Полтавский художественный музей
[Полтавський художній музей] - пункт меню
3 Указатель по названиям
[Покажчик за назвами] - пункт менюNostalgie © 2011
Дизайн и вёрстка - Devinora